Civil Jogok

Programok, célok

Az Ökotárs Alapítvány a civil szervezetek jogszabályi környezetének fejlesztése keretében mintegy hét éve foglalkozik a civil szervezetek létrehozásának és működésének feltételeivel és szabályaival, a civil részvétel lehetőségeinek szélesítésével, a pályázati rendszerek felülvizsgálatával, a civilek közhasznú tevékenységét elismerő kedvezményrendszerek visszaállításával, valamint a közfeladat-ellátásban való civil részvétel jogi akadályainak felszámolásával. A civil szervezetek és az állam, illetve az önkormányzatok viszonyában megfigyelhető ellentmondások már néhány korábbi civil kutatásban – így az Ökotárs által támogatott tanulmányokban is – megjelentek.

Az Ökotárs – a korábbi évekhez hasonlóan – a jövőben is komoly szerepet kíván vállalni a civilbarát jogszabályi környezet megalkotásában. Az elmúlt években tapasztalt, egyre súlyosbodó problémák okán, célul tűztük ki egyebek mellett a közvetett és közvetlen támogatási rendszerek szabályozásának áttekintését, valamint a civil szervezetek érdekeinek megfelelő jogi környezet kialakítását. Meggyőződésünk, hogy számos esetben a jelenlegitől eltérő szabályozás mellett jóval hatékonyabban, minden oldaláról is kevesebb befektetéssel lehetne átlátható módon forrásokat biztosítani a civil szervezetek számára.

A jogi-szakértői vizsgálatok révén elméleti tudásra, míg két évtizedes pályázói és adományozói tapasztalatunk, valamint a Norvég Civil Támogatási Alap pályázatainak lebonyolításában való részvételünk révén gyakorlati ismeretekre is szert tettünk. Ezek ismeretében fogalmaztuk meg céljainkat, amelyek a következők:

•  a civil pályázati rendszer egyszerűsítése és átláthatóságának növelése, dereguláció;
•  a közfeladat-ellátási rendszer anomáliáinak felszámolása;
• a közhasznúság fogalmának és szerepének megreformálása;
• a jogi és támogatási ellentmondások bemutatása a politikusok, a civil szervezetek, a média és a nyilvánosság számára.

A program során a CivilJogok.hu honlapon keresztül kívánjuk bemutatni kezdeményezésünket, azokat az elméleti jogi tanulmányokat és gyakorlati tapasztalatokat, amelyek révén a szabályozási problémák megismerhetők és javíthatók. Kezdeményezésünktől függetlenül összegyűjtjük azokat a híreket, amelyek a kérdéssel foglalkoznak, valamint beszámolunk a döntéshozóknál elért eredményeinkről.

Ezzel egyidejűleg a civil oldalról érkező visszajelzéseket is folyamatosan várjuk annak érdekében, hogy – azokat beépítve javaslatcsomagjainkba – egy valóban életszerű és használható jogi-szabályozási környezet kialakításában vállaljunk szerepet.

A honlap és az internet nyilvánossága megfelelő fórumot kínál arra, hogy pozitív és negatív példákról személyesen beszámoljanak az egyes szervezetek, és így alakuljon ki egy új közösség: a jog iránt érdeklődő, a támogatott és pályázó civil szervezetek közössége.