Civil Jogok

Az Ökotárs Alapítvány véleménye a Polgári Törvénykönyv tervezetéhez 2012. március 27.

Az Ökotárs Alapítvány a magyar civil szervezetekre vonatkozó jogfejlesztés egyik elkötelezett szereplőjeként már a Polgári Törvénykönyv 2008-as kidolgozásának folyamatába is bekapcsolódott szakmai szinten és kijelenthető, hogy sikeresen artikulálta a magyar civil szervezeti szektor többé-kevésbé egységes álláspontját a tervezettel kapcsolatban.

Alapítványunk továbbra is arra törekszik, hogy a civil szektor érdekeit figyelembe véve, szakmailag a legmagasabb minőségű és a jogalkotó számára elfogadható javaslattal segítse a kodifikációs munkát a Polgári Törvénykönyv egyesületeket és alapítványokat érintő szabályai kapcsán. Véleményünket a dogmatikai elszigeteltség veszélye és az értelmezési kérdések jogintézményeken átnyúló mivolta miatt a Ptk. tervezetben a jogi személy általános szabályaira is kiterjesztjük. Mindezt gyakorlati megközelítéssel végezzük, javaslatainkat a segítség jobbító szándékával tesszük.

Az új Polgári Törvénykönyvhez készített véleményünket a tőkésített alapítványok szabályozására tett javaslatunkkal együtt alább letölthetik:

szólj hozzá! | Az új civil törvény és a jogi szabályozás alapjai