Civil Jogok

Az Ökotárs Alapítvány véleménye és javaslatai a civil szervezetekkel kapcsolatos egyes készülő rendeletekhez 2011. december 19.

Az Országgyűlés idén, 2011. december 5-én, hosszas egyeztetés és egyezkedés után elfogadta az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényt. Az Ökotárs Alapítvány javaslatai közül több a törvény tervezeti és javaslati formájába is bekerült, ugyanakkor a civil társadalom és a kormányzat közötti kommunikáció folyamat nem zárult le idén december 5-én: a törvényben található felhatalmazó rendelkezések alapján indult jogalkotási folyamat éppúgy fontos a civil szervezetek számára, mint magának a törvénynek a megalkotásában való konstruktív részvétel volt. Véleményünket és javaslatainkat a készülő kormányrendelettel és a miniszteri rendelettel kapcsolatban ebben a szellemben alakítottuk ki, egyeztetve más civil szervezetekkel is. 

tovább szólj hozzá! | Az új civil törvény és a jogi szabályozás alapjai

Fürdővízzel a gyereket - problémák az új civil törvényben 2011. december 1.

Üdvözöljük, hogy a kormányzat az „új civil törvény” javaslatának benyújtásával több tekintetben a civilek által régóta szorgalmazott hiányosságok megoldása felé tesz lépéseket. Ilyenek a civil társaság, az egységes nyilvántartás megteremtése felé tett lépések és a szervezetek megszűnésének szabályozása.

A benyújtásra került törvényjavaslat több helyen javult a társadalmi vitára bocsátott tervezethez képest, és jó néhány ponton tükrözi a beérkezett véleményeket (pl. az adomány – feladatfinanszírozás - közszolgáltatási szerződés fogalmainak elkülönítése, beszámolók átláthatóbbá tétele). Sajnálatos viszont, hogy a törvényjavaslat nem átlátható folyamat során készült el, a benyújtás előtt már nem hozták nyilvánosságra, nem volt mód második egyeztetési körre, illetve a véleményt beküldő szervezetek sem kaptak korábban visszajelzést javaslataikra.

tovább szólj hozzá! | Az új civil törvény és a jogi szabályozás alapjai

Az Ökotárs véleménye és javaslatai a Civil törvényhez 2011. július 2.

Az Ökotárs Alapítvány véleménye és javaslatai az egyesülési jogról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvénytervezettel kapcsolatban

A jelenlegi tervezet elkészítésével a magyar civiljogi szabályozás új mérföldkőhöz érkezett.
A tervezet előkészítő folyamatainak értékeléseként kijelenthető, hogy előremutató volt a Kormány eljárása, amellyel a civil szervezetek köréből is bevont szakértőket a Kormány a nyilvános tervezet előtt a tartalmi elemek kialakításába. Javasoljuk ezt a jó gyakorlatot kibővítve, konzultációkkal kiegészítve folytatni a továbbiakban is.

tovább szólj hozzá! | Az új civil törvény és a jogi szabályozás alapjai

A nemzeti kormány nem kér a civil kontrollból 2011. április 7.

Szabó Brigitta   - nol.hu - 2011. március 11.

Az új pályázati rendszerben a bírálóbizottságokba már nem kell külső delegáltat meghívni, azaz kizárták belőlük a szakmai és a civil szakértőket. A civilek szerint a jelenlétük alapvető demokratikus elvárás.

tovább szólj hozzá! | Civilbarát pályázati rendszer

A közhasznúság újraszabályozása - elvek és javaslatok 2011. március 27.

Az alábbi letölthető anyagban röviden összefoglaljuk, hogy az Ökotárs Alapítvány és az Európai Nonprofit Jogi Központ véleménye szerint a közhasznúság fogalmát és rendszerét milyen elvek illetve konkrét javaslatok mentén lenne érdemes megújítani. Javaslataink kidolgozásánál figyelembe vettük azt a körülményt, hogy a költségvetési keretek szűkössége miatt további állami kapacitás bevonása korlátozottan lehetséges.

tovább szólj hozzá! | Az új civil törvény és a jogi szabályozás alapjai