Civil Jogok

Tudástár

Tudástár

Civil szakértők bevonásával több éve folyik a civil szervezetek jogi-szabályozás környezetének figyelemmel kísérése, elemzése. A vizsgálatok célja, hogy az egyes visszásságokra rámutatva, és azokat kijavítva olyan új rendszer kialakítására ösztönözzük a döntéshozókat, amely megfelelő alapot ad, a civil szervezetek egyszerű és átlátható működtetéséhez, az elérhető és ösztönző támogató rendszerek kialakításához.

A szakértői anyagokból készített összefoglalókat, amelyeket a döntéshozók számára készítünk és juttatunk el, szintén bemutatjuk, így a szakmai elemzésektől függetlenül is olvashatók érveink. Ez pedig egyúttal lehetőséget biztosít arra is, hogy betekintést nyújtsunk érdekérvényesítési tevékenységünk hátterébe is.

Civil törvény útmutató

Az útmutató az új civil szervezetekkel kapcsolatos törvényhez és a jogszabályok közötti gyakorlati eligazodáshoz 2012-ben készült, ez a 2015 őszén frissített változat.

Tanulmány az egyesületek bírósági nyilvántartásba vételi gyakorlatáról

A NOSZA kutatása az egyesületek bírósági bejegyzési gyakorlatát elemezte ki, a „NOSZA X Megyei/Budapesti Közhasznú Egyesület a Nonprofit Szervezetek Jogaiért” elnevezésű egyesület próbabejegyzésén keresztül. Az egyesületek alapszabálya csupán a megalakítandó egyesületek nevében és székhelyük címében tért el. A próbabejegyzés tanulságairól készült az alábbi tanulmány.

Civil Jövőkép

A Civil Jövőkép koncepció a magyar nonprofit jogi szabályozás átfogó és stratégiai vizsgálatából indul ki. Egyértelműen civil oldalról, de a mindenkori kormányzati közösségi szereplőkkel való együttműködésre építő kezdeményezés első, kézzelfogható eredménye.  

Helyi érdek - helyi érték - Tanulmány a civil - önkormányzati együttműködésről

Magyarországon ezidáig nem készült átfogó elemzés a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek együttműködésének hátteréről. Annak ellenére, hogy számos településen több évtizedes múltra tekint vissza – a kezdetben elsősorban informális, majd egyre inkább formális úton történő – együttműködés, amely mind a helyi közigazgatás, mind pedig a civilek működését nagymértékben befolyásolja, csak  most, 2008 tavaszán jelent meg Bullain Nilda és Csanády Dániel könyve a helyi együttműködés hátteréről Helyi érdek, helyi érték – Útmutató a helyi önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködések jogi és intézményes hátteréhez címmel.

Álom és rémálom - a támogatási jogviszonyról

dr.Bíró Endre összehasonlító elemzése a civil szervezetek államháztartási forrású támogatásaira vonatkozó jogi környezetről. A tanulmány a jogrendszeren belüli eltéréseket vizsgálja és javaslatokat is tesz ezek megoldására.