Civil Rights

TÁMOP 5.5.1. 2009. September 21.

Nyílt levélben fordult hét civil szervezet az NFÜ elnökéhez, a gazdasági, valamint a szociális miniszterhez

Hét civil szervezet nyílt levélben fordult a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) elnökéhez, a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez, valamint a szociális és munkaügyi miniszterhez, amelyben aggodalmukat fejezik ki amiatt, hogy az NFÜ a TÁMOP-5.5.1. pályázati felhívást indoklás nélkül és határozatlan időre felfüggesztette, éppen a beadási határidő napján. A civilek szerint így újabb uniós források lehívása és felhasználása kerülhet veszélybe.

A közösségek és a civil társadalom fejlesztéséért dolgozó szervezetek – így az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány – Magyarország, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány (Demnet), a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége Civil Foglalkoztatási Műhely, a Közösségfejlesztők Egyesülete, valamint a Szövetség a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért – dr. Vági Mártonhoz, az NFÜ elnökéhez, Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez, valamint dr. Herczog László szociális és munkaügyi miniszterhez fordultak miután megdöbbenéssel és felháborodással értesültek az NFÜ honlapján 2009. szeptember 15-i dátummal megjelent közleményről. A rövid közlemény értelmében a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Közösségi kezdeményezések, programok támogatása” (TÁMOP-5.5.1.) című pályázati felhívását indoklás nélkül és határozatlan időre felfüggesztették, éppen a beadási határidő napján.

A levél aláírói szerint a lépés nemcsak, hogy rendkívül méltánytalan a felhívásra pályázó szervezetekkel szemben, de alapjaiban veszélybe sodorja a konstrukció egész megvalósítását és sikerét. A TÁMOP-5.5.1. konstrukció az uniós támogatások között Magyarországon elsőként alkalmazná a közvetett támogatás (global grant) eljárásrendet, amelyet civil szervezetek már régóta szorgalmaztak. Ennek lényege, hogy a kisebb összegű támogatások szétosztásával az NFÜ külső (pályázati úton kiválasztott) közvetítő szervezetet bíz meg a rugalmasabb és gyorsabb lebonyolítás érdekében. Már az eljárásrend és a pályázati felhívás elkészítése is sokáig elhúzódott, több éves előkészítő munka eredményeként született meg. E folyamatban a hazai civil szektort jól ismerő, adományozásban és pályáztatásban jártas szervezetek – egyebek mellett a levél aláíró is – tevékenyen részt vettek.

A június végén közzétett (a közvetítő szervezet kiválasztására irányuló) felhívás általános célkitűzése a magyar társadalom egyik legsúlyosabb problémájának megoldásához járulhatna hozzá: a közösség- és bizalomhiány leküzdéséhez, a társadalmi önszerveződés és az aktív állampolgárság erősítéséhez. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor a költségvetési források szűkössége (pl. a Nemzeti Civil Alapprogram forrásainak csökkenése) miatt a civil szervezetek és közösségek amúgy is egyre kevesebb támogatásban részesülnek, és így egyre kevésbé lesznek képesek társadalmi szerepük, küldetésük betöltésére. Ezt ellensúlyozhatnák némileg a TÁMOP-5.5.1. által nyújtott lehetőségek.

Ebben a helyzetben a pályázati eljárás bármilyen további halasztása vagy új eljárás indítása végzetes csúszáshoz vezet, hiszen az uniós szabályok miatt a TÁMOP-5.5.1.-re allokált forrásokat 2011 végéig mindenképpen ki kell fizetni. E korlát miatt már a most felfüggesztett pályázati felhívás is igen szűkös határidőket szabott, különösen a közösségi akciók, programok tényleges kidolgozása és végrehajtása (kb. 8-10 hónap) tekintetében. Ennek bármilyen további csökkentése egyszerűen értelmetlenné teszi a program meghirdetését, hiszen a pályázó civil szervezetnek nem maradna ideje a forrás „értelmes” elköltésére, sikeres és eredményes programok kivitelezésére.

A civil szervezetek nyomatékosan kérik a pályázat felfüggesztésének nyilvános indoklását, a döntés azonnali eltörlését, és a beadási határidőre beérkezett pályamunkák elbírálásának folytatását – a felhívásban meghatározott ütemterv szerint – az illetékesektől.

További információ:
Móra Veronika
igazgató, Ökotárs Alapítvány
Telefon: 411-3500
Email: move@okotars.hu

leave a comment | Civil friendly support system