Civil Jogok

Nyílt levél a civil szervezeteket érintő várható változásokkal kapcsolatban – avagy a kihagyott lehetőségek tárháza 2013. november 26.

Az új civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) megalkotásával a civil szervezetekre vonatkozó szabályozás fontos állomáshoz érkezett. A törvény lassan két éve hatályos, így megérett az idő arra, hogy a végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati tapasztalatokat levonjuk, és a jogszabály továbbfejlesztésének irányait kijelöljük. Erre lehetőség is nyílt, hiszen az új Polgári Törvénykönyv (2013. évi V.

tovább szólj hozzá! | Az új civil törvény és a jogi szabályozás alapjai

Vélemény az egyes civil szervezetekkel kapcsolatos törvényeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépésével összefüggő valamint egyéb célú módosításairól szóló törvénytervezethez 2013. október 2.

A tervezet alapvetően a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (a továbbiakban: Ectv.) közötti összhangot igyekszik megteremteni. Ennek megfelelően nem tűzi ki nagyívű – a civil szervezetek által régóta, több fórumon is hangoztatott – változások végbevitelét, ami sajnálatos, ugyanakkor számos kisebb ponton hoz változást.

tovább szólj hozzá! | Az új civil törvény és a jogi szabályozás alapjai

Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? - ÁTDOLGOZOTT, VÉGLEGES VÁLTOZAT 2013. szeptember 1.

Immár másfél éve hatályos az „új” civil szabály törvény és a kapcsolódó jogszabályok, így elérkezett az idő e szabályok értékelő bemutatására,illetve egy megfelelően indokolt módosító javaslat megfogalmazására is.

tovább szólj hozzá! | Az új civil törvény és a jogi szabályozás alapjai

Az útépítéstől a társadalomépítésig 2012. október 19.

SZÖVETSÉG a Közösségi Részvétel Fejlesztéséért javaslatot dolgozott ki  az EU 2014-2020-ig tartó költségvetési időszakra szóló forrás felhasználáshoz. A javaslat szövegéből alább egy idézet olvasható, a teljes szöveget a cikk végén található linkről tölthetik le.

tovább szólj hozzá! | Civilbarát pályázati rendszer

Az Ökotárs Alapítvány véleménye a Polgári Törvénykönyv tervezetéhez 2012. március 27.

Az Ökotárs Alapítvány a magyar civil szervezetekre vonatkozó jogfejlesztés egyik elkötelezett szereplőjeként már a Polgári Törvénykönyv 2008-as kidolgozásának folyamatába is bekapcsolódott szakmai szinten és kijelenthető, hogy sikeresen artikulálta a magyar civil szervezeti szektor többé-kevésbé egységes álláspontját a tervezettel kapcsolatban.

tovább szólj hozzá! | Az új civil törvény és a jogi szabályozás alapjai